Posted on

Åteljakt på Vildsvin

Jaktklubbens jakt på Vildsvin

Jakterbjudande november 2021 t.o.m. april 2022 i Hallands län.

Här finns möjlighet att jaga vildsvin som åteljakt i vackra miljöer i naturreservat.

Valfritt hur många dagar man vill jaga, och hur stort sällskapet kan vara.

Boende: Möjlighet till bekvämt boende finns i anslutning till jaktmarken.