Posted on

Avskjutning Dovhjort & Mufflon i jakthägn

Jakterbjudande nov 2021 – december 2021 i Småland.

Vid vår inventering av stammen av dovhjortar och mufflon kan vi konstatera att vi kan öka avskjutningen till mellan 25-30 djur per år.

Vi har därför justerat ned vår prislista till att i en jämförelse med säkerhet vara en av de mest fördelaktiga i hela landet.

Medlemmar i Jaktklubben har förtur till jakterna.