Posted on

Avskjutning i Hjorthägn

Jakterbjudande 2022.

Under året skall antalet dovhjortar i vårt Jakthägn minskas till hälften p.g.a. ombyggnation av hägnet med anläggande av en stor betesfålla med mm. .

Minskningen av antalet djur skall ske rätt av över hela sammansättningen.

Vi kommer därför att passa på att ge Jaktklubbens medlemmar specialpris – en bra bit under livdjursmarknadens prisnivå.