Skattegården Premium Klubb (Premiumklubben)

Skattegården Premium Klubb startades informellt 2015 för att i första hand hjälpa Skattegårdens elever att efter avlagd jägarexamen få hjälp att tillgå olika jakter.

Antalet jakter och erbjudanden till Premiumklubben har efter hand ökat, och idag kan vi erbjuda en hel del kvalitetssäkrade jakter m.m. till Premiumklubbens medlemmar.

Premiumklubben är en sluten klubb då det är extra viktigt att information om jakter inte kan publiceras offentligt med risk för sabotage.

Skattegården Premium Klubb är öppen även för jägare som inte tagit sin jägarexamen i Skattegården.

För att bli medlem krävs en skriftlig ansökan, se fliken ”BLI MEDLEM”.

Medlemsavgiften uppgår till 250 kr för resterande medlemsår.