Publicerad

Jakt på dov och mufflon i Jakthägn

Jaktklubben Dovvilt

Jakterbjudande från augusti t.o.m. oktober och december 2023, Småland.

Blandad biotop – ek, bok, beteshagar, kuperat.

Stor stam av dov. Hjälp oss med avskjutning på dov och mufflon i vårat Jakthägn. Både kött och trofé ingår i fällavgiften.

Jakt på enstaka djur eller för jaktklubbens medlemmar specialpris på batcher om 5 eller 10 djur.

Övrigt: Tillgång till slakteri på gården för eget bruk.

För all detaljerad information såsom datum, plats, pris m.m. behöver du vara medlem i Svenska Jaktklubben och vara inloggad. (Länk hittar du här)

Montage trofé