SKATTEGÅRDARE BLI MEDLEM

OBS! Skattegårdare, registrera dig längst ner på denna sidan för att få resterande medlemsår som premie.

Nyhetsbrev-Skattegården-20201027

Nyhetsbrev-Skattegården-20201021

Nyhetsbrev-Skattegården-20201020

Nyhetsbrev-Skattegården-20201020_2

Medlemsvillkor

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Skattegården Premium Klubbs värderingar och kodex står för god jaktetik, moral och säkerhet. Vidare står Skattegården Premium Klubb för god kunskap inom jakt och för gott beteende i samband med jakt. Alkohol, droger etc. är inte förknippat med jakt.

§3. Enbart medlemmar i Skattegården Premium Klubb har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§4. Elever som avlagt Jägarexamen i Skattegårdens Jägarskola har förtur till medlemskap i Skattegården Premium Klubb.

§5. Ansökan om medlemskap av andra än Skattegårdens elever görs skriftligen genom att fylla i Ansökningsformulär på Klubbens hemsida, samt bifoga kopia på legitimation och jägarexamenbevis. Sökande skall kunna lämna en referens som antingen är en befintlig medlem, eller av någon annan av Skattegården känd person.  

§6.  Medlem skall godkänna att Skattegården Premium Klubb får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Skattegården Premium Klubb Integritetspolicy.

§7. Medlemsavgift erläggs per medlemsår (1:e april till 31:e mars). Medlemsavgiften publiceras under februari månad inför nästkommande medlemsår.

§8. Om det kommer till Skattegården Premium Klubbs kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.


Efter slutförd ansökan kommer du att bli kontaktad för vidare hantering.
Vi godtar: Insida Jägarbevis (avlagda prov), Intyg om jägarexamen eller Statligt Jaktkort

TIPS! Du kan hämta ditt Statliga jaktkort digitalt på Jägarregistret hos Naturvårdsverket med Mobilt BankID. Klicka här för att öppna jägarregistret i en ny flik.

Ladda upp intyg här