BLI MEDLEM

Medlemsvillkor

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Jaktklubbens värderingar och kodex står för god jaktetik, moral och säkerhet. Respekt för de vilda djuren – art, ålder och kön. Vidare står Jaktklubben för god kunskap inom jakt och för gott beteende i samband med jakt. Alkohol, droger etc. är inte förknippat med jakt.

§3. Enbart medlemmar i Jaktklubben har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§4. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i ansökningsformuläret på Jaktklubbens hemsida (Formulär att fylla i finns här nedan), samt bifoga bild på jägarexamenbevis och legitimation. Sökande skall ha ett genuint jaktintresse samt lämna en godtagbar motivering till medlemsansökan.

§5. Medlem skall godkänna att Jaktklubben får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Jaktklubbens Integritetspolicy.

§6. Medlemsavgift erläggs per medlemsår (1:e april till 31:e mars) och kostar 485 kr. Medlemsavgiften publiceras under februari månad inför nästkommande medlemsår.

§7. Om det kommer till Jaktklubbens kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.

 

Efter slutförd ansökan kommer du att bli kontaktad för vidare hantering.
Vi godtar: Insida Jägarbevis (avlagda prov), Intyg om jägarexamen eller Statligt Jaktkort

TIPS! Du kan hämta ditt Statliga jaktkort digitalt på Jägarregistret hos Naturvårdsverket med Mobilt BankID. Klicka här för att öppna jägarregistret i en ny flik.

Ladda upp intyg här
Ladda upp
Identitetskontroll Bildexempel
Ladda upp bild på din legitimation för identitetskontroll.
Ladda upp
Motivering till ditt medlemskap i Svenska jaktklubben
Vi ber dig besvara följande frågor som motivering till din medlemsansökan:
Referens
Lämnad referens i samband med ansökan underlättar och påskyndar antagningsprocessen. Referens skall vara annan befintlig medlem eller Jaktaktör i Svenska Jaktklubben.
Ladda upp en bild på din ifyllda referensblankett.
Ladda upp

Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda genom att skrolla igenom din ansökan igen efter ifyllnad.
Vid mottagen registrering i jaktklubben visas en svarssida.