BLI MEDLEM

Medlemsvillkor

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Jaktklubbens värderingar står för god jaktetik, säkerhet, god vilt- och naturvård med förståelse för naturen och djurens kretslopp – där jakten är en del för att uppnå balans i och bevara livskraftiga stammar av alla arter. Vidare står Jaktklubben för god jaktkunskap, för gott beteende i samband med jakt och respekt för vilda och tama djur.

§3. Alkohol och droger etc. är inte förknippat med jakt.

§4. Enbart medlemmar i Jaktklubben har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§5. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i ansökningsformuläret på Jaktklubbens hemsida, samt bifoga bild på jägarexamenbevis och legitimation. Sökande skall ha ett genuint jaktintresse samt lämna en godtagbar motivering till medlemsansökan.

§6. Medlem skall godkänna att Jaktklubben får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Jaktklubbens Integritetspolicy.

§7. Medlemsavgiften uppgår till 485 kr per år. Avgiften betalas i medlemsbutiken och förnyas automatiskt varje år. Medlem kan när som helst avbryta betalningen, och medlemskapet upphör då att gälla ett år efter senaste betalning.

§8. Om det kommer till Jaktklubbens kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.

 

Efter registrering och betalning av medlemsavgiften kommer vi kontakta dig för verifiering av din identitet och din jägarexamen. Vi behöver bild på legitimation (t.ex. körkort) och bild på insida  av Jägarbevis (avlagda prov), Intyg om jägarexamen eller Statligt Jaktkort.

TIPS! Du kan hämta ditt Statliga jaktkort digitalt på Jägarregistret hos Naturvårdsverket med Mobilt BankID. Klicka här för att öppna jägarregistret i en ny flik.

 

Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda genom att skrolla igenom din ansökan igen efter ifyllnad.
Vid mottagen registrering i jaktklubben omdirigeras du till en bekräftelsesida.

Om du stöter på problem vid registreringen, så tveka inte att kontakta oss på info@jaktklubben.com!