BLI MEDLEM

Medlemsvillkor

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Jaktklubbens värderingar och kodex står för god jaktetik, moral och säkerhet. Respekt för de vilda djuren – art, ålder och kön. Vidare står Jaktklubben för god kunskap inom jakt och för gott beteende i samband med jakt. Alkohol, droger etc. är inte förknippat med jakt.

§3. Enbart medlemmar i Jaktklubben har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§4. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i ansökningsformuläret på Jaktklubbens hemsida (Formulär att fylla i finns här nedan), samt bifoga kopia på jägarexamenbevis. Sökande skall kunna lämna en referens som antingen är en befintlig medlem, eller av någon annan av Jaktklubben känd person. Saknar sökande referens, skall även legitimation bifogas.

§5. Medlem skall godkänna att Jaktklubben får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Jaktklubbens Integritetspolicy.

§6. Medlemsavgift erläggs per medlemsår (1:e april till 31:e mars). Medlemsavgiften publiceras under februari månad inför nästkommande medlemsår. Medlemskap för 2021-2022 kostar 485 kr.

§7. Om det kommer till Jaktklubbens kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.

 

Efter slutförd ansökan kommer du att bli kontaktad för vidare hantering.
Vi godtar: Insida Jägarbevis (avlagda prov), Intyg om jägarexamen eller Statligt Jaktkort

TIPS! Du kan hämta ditt Statliga jaktkort digitalt på Jägarregistret hos Naturvårdsverket med Mobilt BankID. Klicka här för att öppna jägarregistret i en ny flik.

Ladda upp intyg här
Ladda upp
Referens (Referens skall vara annan befintlig medlem i Svenska Jaktklubben, eller någon av Jaktklubben känd person).

Bildexempel

Ladda upp bild på din Legitimation
Ladda upp

Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda genom att skrolla igenom din ansökan igen efter ifyllnad.
Vid mottagen registrering i jaktklubben visas en svarssida.