MEDLEMSVILLKOR

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Jaktklubbens värderingar står för god jaktetik, säkerhet, god vilt- och naturvård med förståelse för naturen och djurens kretslopp – där jakten är en del för att uppnå balans i och bevara livskraftiga stammar av alla arter. Vidare står Jaktklubben för god jaktkunskap, för gott beteende i samband med jakt och respekt för vilda och tama djur.

§3. Alkohol och droger etc. är inte förknippat med jakt.

§4. Enbart medlemmar i Jaktklubben har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§5. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i ansökningsformuläret på Jaktklubbens hemsida, samt bifoga bild på jägarexamenbevis och legitimation. Sökande skall ha ett genuint jaktintresse samt lämna en godtagbar motivering till medlemsansökan.

§6. Medlem skall godkänna att Jaktklubben får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Jaktklubbens Integritetspolicy.

§7. Medlemsavgiften uppgår till 485 kr per år. Avgiften betalas i medlemsbutiken och förnyas automatiskt varje år. Medlem kan när som helst avbryta betalningen, och medlemskapet upphör då att gälla ett år efter senaste betalning.

§8. Om det kommer till Jaktklubbens kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.