MEDLEMSVILLKOR

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Jaktklubbens värderingar och kodex står för god jaktetik, moral och säkerhet. Respekt för de vilda djuren – art, ålder och kön. Vidare står Jaktklubben för god kunskap inom jakt och för gott beteende i samband med jakt. Alkohol, droger etc. är inte förknippat med jakt.

§3. Enbart medlemmar i Jaktklubben har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§4. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i ansökningsformuläret på Jaktklubbens hemsida, samt bifoga kopia på jägarexamenbevis. Sökande skall kunna lämna en referens som antingen är en befintlig medlem, eller av någon annan av Jaktklubben känd person. Saknar sökande referens, skall även legitimation bifogas.

§5.  Medlem skall godkänna att Jaktklubben får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Jaktklubbens Integritetspolicy.

§6. Medlemsavgift erläggs per medlemsår (1:e april till 31:e mars). Medlemsavgiften publiceras under februari månad inför nästkommande medlemsår.

§7. Om det kommer till Jaktklubbens kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.