MEDLEMSVILLKOR

§1. För att kunna uppbära medlemskap krävs innehav av jägarexamenbevis.

§2. Jaktklubbens värderingar och kodex står för god jaktetik, moral och säkerhet. Respekt för de vilda djuren – art, ålder och kön. Vidare står Jaktklubben för god kunskap inom jakt och för gott beteende i samband med jakt. Alkohol, droger etc. är inte förknippat med jakt.

§3. Enbart medlemmar i Jaktklubben har rätt att bära klubbens symbol på märke.

§4. Alla jägare är välkomna att ansöka. Ansökan om medlemskap görs skriftligen genom att fylla i ansökningsformuläret på Jaktklubbens hemsida, samt bifoga bild på jägarexamenbevis och legitimation. Sökande skall ha ett genuint jaktintresse samt lämna en godtagbar motivering till medlemsansökan.

§5. Medlem skall godkänna att Jaktklubben får spara medlemmens personuppgifter enligt reglerna om GDPR och godkänna Jaktklubbens Integritetspolicy.

§6. Medlemsavgiften uppgår till 485 kr per år. Avgiften betalas i medlemsbutiken och förnyas automatiskt varje år. Medlem kan när som helst avbryta betalningen, och medlemskapet upphör då att gälla ett år efter senaste betalning.

§7. Om det kommer till Jaktklubbens kännedom att medlem bryter mot medlemsvillkor kan medlemmen komma att uteslutas.