NY JAKTAKTÖR

Svenska Jaktklubben samarbetar med jaktaktörer över hela Sverige.

Svenska jaktklubben är ingen tidning eller annonsplattform, utan en sluten Jaktklubb för jägare som vill jaga i Sverige. Jaktklubben har ca 600 medlemmar över hela landet, men även i Danmark, Norge, Tyskland och USA, och växer oavbrutet. Jaktklubbens uppdrag är att hitta bra jakter hos seriösa jaktaktörer som får möjlighet att kostnadsfritt exponera sina jakter till Jaktklubbens medlemmar. Vår webbplats har hög besöksfrekvens och ligger idag på ca 200 unika besökare per dag.

Bokning av jakt sker direkt hos jaktaktören utan inblandning av Jaktklubben. Dock är vi tydliga med att våra medlemmar ska uppge sitt medlemsnummer i all kommunikation med jaktaktören.

All digital kommunikation och exponering av kompletta jakter sker på den inloggade delen av jaktklubben.com, där enbart medlemmar och jaktaktörer har tillträde. För att väcka intresse hos nya potentiella medlemmar, sker exponering av jakter mycket kort på “Hem” – startsidan, som är en öppen sida. Denna exponering är mycket generell och saknar information om plats, datum och jaktaktör – allt för att bibehålla en säker och trygg arbetsmiljö för för våra jaktaktörer.

Svenska Jaktklubben är noga med både vilka medlemmar vi tar in, och vilka jaktaktörer som vi samarbetar med. Vi granskar alla ansökningar manuellt, såväl nya medlemmar som nya jaktaktörer. Processen för att komma in och bli upplagd som jaktaktör i Jaktklubben är rak och enkel, och består av följande steg:

  1. Den nya jaktaktören svarar på ett antal frågor som återfinns i formuläret längre ner på denna sida.
  2. Jaktklubben granskar ansökan och gör en egen research på de svar som lämnats in. Utifrån detta gör vi en bedömning om jaktaktören är en lämplig samarbetspartner till Svenska Jaktklubben.
  3. När jaktaktören blivit godkänd skapar Jaktklubben en presentation utifrån jaktaktörens hemsida, logotyp och information. Givetvis skapas denna presentation i samarbete med jaktaktören. Presentationen skickas sedan ut som ett nyhetsbrev till Jaktklubbens medlemmar via e-post.
  4. När jaktaktören vill lägga ut annons för exponering av en kommande jakt till försäljning, skickas detta som e-post till Jaktklubbens marknadsansvarige.
    Med det erhållna materialet (inkl. bilder) formar vi en annons som läggs ut i Jaktklubbens kalendarium för bokning. Varje ny jakt meddelas också medlemmarna i ett separat utskick via e-post.

Är du intresserad av att bli samarbetspartner till Svenska Jaktklubben? Fyll då i nedanstående formulär!

Efter att formuläret skickats in, kommer vi att kontakta dig för en vidare diskussion.