NY JAKTAKTÖR

Svenska Jaktklubben samarbetar med jaktarrangörer över hela Sverige.

Svenska jaktklubben är ingen tidning eller annonsplattform, utan en sluten Jaktklubb för jägare som vill jaga i Sverige. Jaktklubben har medlemmar över hela landet, men även i Danmark, Norge, Tyskland och USA, och växer oavbrutet. Jaktklubbens uppdrag är att hitta bra jakter hos seriösa jaktaktörer som får möjlighet att kostnadsfritt exponera sina jakter till Jaktklubbens medlemmar. Vår webbplats har hög besöksfrekvens och ligger idag på över 50.000 unika besökare per år.

Bokning av jakt sker direkt hos jaktarrangören utan inblandning av Jaktklubben. Dock är vi tydliga med att våra medlemmar ska uppge sitt medlemsnummer i all kommunikation med jaktarrangören.

All digital kommunikation och exponering av kompletta jakter sker på den inloggade delen av jaktklubben.com, där enbart medlemmar och jaktarrangörer har tillträde. För att väcka intresse hos nya potentiella medlemmar, sker exponering av jakter mycket kort på “Hem” – startsidan, som är en öppen sida. Denna exponering är mycket generell och saknar information om plats, datum och jaktarrangör – allt för att bibehålla en säker och trygg arbetsmiljö för för våra jaktarrangörer.

Svenska Jaktklubben är noga med både vilka medlemmar vi tar in, och vilka jaktarrangörer som vi samarbetar med. Vi granskar alla ansökningar manuellt, såväl nya medlemmar som nya jaktarrangörer. Processen för att komma in och bli upplagd som jaktarrangör i Jaktklubben är rak och enkel, och består av följande steg:

  1. Den nya jaktarrangören svarar på ett antal frågor som återfinns i formuläret längre ner på denna sida.
  2. Jaktklubben granskar ansökan och gör en egen research på de svar som lämnats in. Utifrån detta gör vi en bedömning om jaktarrangören är en lämplig samarbetspartner till Svenska Jaktklubben.
  3. När jaktarrangören blivit godkänd skapar Jaktklubben en presentation utifrån jaktarrangören hemsida, logotyp och information. Givetvis skapas denna presentation i samarbete med jaktarrangören. Presentationen skickas sedan ut som ett nyhetsbrev till Jaktklubbens medlemmar via e-post.
  4. När jaktarrangören vill lägga ut annons för exponering av en kommande jakt till försäljning, skickas detta som e-post till Jaktklubbens marknadsansvarige.
    Med det erhållna materialet (inkl. bilder) formar vi en annons som läggs ut i Jaktklubbens kalendarium för bokning. Varje ny jakt meddelas också medlemmarna i ett separat utskick via e-post.

Är du intresserad av att bli samarbetspartner till Svenska Jaktklubben? Fyll då i nedanstående formulär!

Efter att formuläret skickats in, kommer vi att kontakta dig för en vidare diskussion.