Styckning Jaktklubben

VILTKÖTT – VILTSLAKTERI OCH FÖRÄDLING

Jaktklubben erbjuder sina medlemmar flera alternativ när det gäller ert fällda vilt, eller inköp av viltkött om jaktlyckan inte varit så stor.

Antingen vill du själv ta hand om ditt vilt, flå, hängmöra och stycka ditt kött på vårt medlemsslakteri. Här har du som medlem exklusiv tillgång till hela slakteriet. Du kan även lämna in ditt vilt för styckning och återtag.

Eller så vill du låta VJ Vilt ta hand om ditt vilt. De erbjuder styckning samt förädling om du önskar det. Det går också utmärkt att lämna in sitt kött för rökning etc. Här kan du också köpa fina styckdetaljer och förädlat viltkött.

Här nedan finns länkar där ni kan läsa mer om de olika alternativen med slakteri och VJ Vilt.