Posted on

Stor avskjutning i Hjorthägn

Jakt i jakthägn med Jaktklubben

Jakterbjudande från augusti till 31 oktober 2022 (Nu med komplett prislista fällavgifter), Småland.

Vår stam av dovhjortar och mufflon skall halveras under hösten p. g. a. av ombyggnation av hägnet.

Minskningen av djur kommer att ske tvärs över hela stammen dvs alla olika åldrar och kön skall minskas.

Jakten är individuell och sker efter tidsbokning, för en jägare eller en grupp av jägare. Med eller utan guide, det avgör du själv.

Jakten är i första hand smygjakt. Drevjakt kan ordnas som komplement.

Jakten börjar i augusti när vi kan se att hjortarna ha fejat sina horn.

Hjälp finns stand bye för hjälp att få ut djuren och i slakteriet.

Vi kommer därför att passa på att ge Jaktklubbens medlemmar specialpris – en bra bit under livdjursmarknadens prisnivå.

Komplett prislista finns på den inloggade delen av hemsidan.